Britvic Algemene Actievoorwaarden –

Promotor[Britvic Soft Drinks Limited of Breakspear Park, Breakspear Way, Hemel Hempstead, Herts, HP2 4TZ]
Aanvangstijd00.01 uur 27 April 2015
Sluitingstijd
Minimumleeftijd voor deelnameDe minimumleeftijd om de Zookerz app te downloaden en deel te nemen aan de Zookerz adventure game is 6 jaar oud. Bij het registreren van de gegevens in de app wordt verzocht om de naam en e-mailadres van het kind en een ouder of voogd op te geven. Toezicht van ouder/voogd is ook vereist voor bepaalde adventure games, wat zal worden aangegeven in de app voor de desbetreffende adventure game.
Open voor inwoners van:Alle landen
Maximaal aantal deelnames1 Zookerz-account per persoon. Bij het downloaden van de app vraagt de registratiepagina de naam en het e-mailadres van het kind dat deelneemt aan Zookerz en de naam en het e-mailadres van de ouder of voogd.
TerritoriumAlle landen

Deel B

Sectie 1

Om deel te nemen aan Zookerz, download de Zookerz-app, maak een Zookerz-account aan door het invoeren van de naam en het e-mailadres van zowel het kind als de ouder/voogd en gebruik uw telefoon voor het nemen van een foto van het resultaat van alle 12 adventure games.. Uploaden van de foto's in de app.

Sectie 2

 1. Bij het invullen en versturen van de inzending voor de actie, DIENT u:
  1. ervoor zorgen dat uw inzending geen persoonlijke gegevens bevat, inclusief (maar niet beperkt tot) achternaam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van wie dan ook;
  2. niemand te vermelden in de inzending jonger dan 18 jaar oud, zonder de toestemming van een ouder of voogd;
  3. ervoor zorgen dat uw inzending geen obsceniteiten of naakte beelden of andere inhoud bevat die door ons beoordeeld wordt als lasterlijk, schadelijk, onfatsoenlijk, ongepast, racistisch, seksistisch, homofoob, pornografisch, onfatsoenlijk intimiderend, bedreigend of beledigend;
  4. geen gevaar of bedreiging te vormen voor de gezondheid of veiligheid en niet deel te nemen aan activiteiten die gevaar voor de veiligheid of het welzijn van anderen zouden kunnen opleveren, dan wel dergelijke activiteiten aan te moedigen;
  5. geen afbeeldingen te tonen of te verwijzen naar illegale, beledigende, schadelijke, wrede of onverantwoorde activiteiten of gedrag met inbegrip van, maar niet beperkt tot, pesten, geweld en vandalisme of seksuele, frauduleuze of criminele handelingen;
  6. niet te adverteren of producten of diensten aan te bieden voor geldelijk gewin;
  7. zich niet voor iemand anders uit te geven;
  8. de wet op geen enkel wijze te overtreden, inclusief (maar niet beperkt tot) schending van de intellectuele eigendomsrechten, laster of minachting van het hof;
  9. geen handelsmerken (trademarks) of auteursrechtelijk beschermd materiaal overduidelijk in uw deelname op te nemen, dan wel op enigerlei wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde;
  10. geen producten van een concurrent af te beelden;
  11. ervoor te zorgen dat uw inzending een foto bevat van het resultaat van elk van de 12 game ronden
  12. geen inhoud te bevatten die mogelijkerwijs in strijd kan zijn met de waarden waar het merk Britvic voor staat, dan wel algemene fatsoensnormen; en geen afbeeldingen van derden te bevatten waarvoor geen toestemming is verleend om in de inzending voor te komen.

De deelnemer garandeert dat de inzending zijn of haar eigen werk is en dat hij of zij alle rechten op de inzending bezit, dat de inzending origineel is en geen kopie, en geen materiaal en/of inhoud van derden bevat, waarvoor de inzender geen toestemming voor gebruik heeft en dat de inzender niet anderszins inbreuk maakt op rechten van derden inclusief, zonder beperking, privacy. De deelnemer garandeert verder dat hij of zij heeft getracht de toestemming te krijgen van, en bevoegd zijn om op te treden en te reageren namens alle betrokkenen die voorkomen in de inzending. Andere personen die voorkomen in de inzending hebben geen recht op een prijs of een beloning.

De deelnemer bezit het auteursrecht van hun inzending en door het opsturen van hun inzending voor deze actie verleent hij of zij de promotor (en aan haar gelieerde ondernemingen, rechtverkrijgenden en vertegenwoordigers) een niet-exclusieve, royalty-vrije, onherroepelijke, wereldwijde licentie om de inzendingen (en alle gerelateerde posts of ander commentaar) te reproduceren, publiceren, opslaan, weergeven of anderszins te hergebruiken op haar website en op Facebook of een andere medium of sociale media die gerelateerd is aan de actie, zonder enkele beoordeling, goedkeuring, betaling of andere compensatie, maar wel met een terechte erkenning en vermelding van de inzender.

Deelnemers gaan ermee akkoord dat andere deelnemers inzendingen kunnen indienen die op de hunne kunnen lijken, en dat zij geen recht hebben op vergoeding noch hieraan een recht kunnen ontlenen om in dispuut te treden over dergelijke zaken met de promotor.